Tolkar detta som att det blir två #jamboree17 parallellt.