Uppdaterar ca en fantastiljard kontakter till #jamboree17. Tack vim för hjälpen.