Jag och den här mycket upprörda fågeln är på väg för att säga åt någon att #låtkoletligga