“Det är sånt där Insta… eller nej den ligger sådär helt naturligt.”