jag kallar den “det är faktiskt du som har väjningsplikt”